Jaki powinien być prywatny detektyw?

Zgodnie z prawem o licencję detektywa może ubiegać się osoba, która:

 • ukończyła 21 rok życia
 • ma pełną zdolność do czynności prawnej
 • posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Bądź przysługuje je, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawa do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada wykształcenie minimum średnie
 • ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim

Według Ustawy o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r. – Każda osoba pracująca jako prywatny detektyw powinna posiadać odpowiednią licencję. Można ją zdobyć uczestnicząc w szkoleniach detektywistycznych. Na tego rodzaju kursie powinny zostać omówione tematy takie jak:

 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Prawa i obowiązki detektywa
 • Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Poza kursem detektywistycznym osoba, która chce pracować w tym zawodzie musi przejść odpowiednie badania, które pozwalają na wykonywanie zawodu. Ze skompletowanymi dokumentami należ udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji i wybranej komendy wojewódzkiej.

Jakie cechy powinien posiadać dobry prywatny detektyw?

Poza licencją detektywistyczną i spełnieniem wszystkich potrzebnych do niej wymagań, dobry detektyw powinien posiadać również konkretne cechy charakteru, które są niezbędne w tym zawodzie. To najważniejsze z nich:

Dyskrecja – to cecha, którą musi charakteryzować się każdy detektyw. Ponieważ sprawy, które prowadzi są najczęściej bardzo prywatne i osobiste. Do wzmożonej dyskrecji przyczynia się również specyfika tego zawodu i oczekiwania Klientów.
Cierpliwość – detektyw powinien być cierpliwy w każdej sytuacji. Spokój, opanowanie i właśnie cierpliwość to cech bez, których nie sposób pracować w tym zawodzie. Cierpliwości wymagają nie tylko częste obserwację, jest ona również przydatna w realizacji wyznaczonych celów.
Odwaga i pewność siebie – dobry detektyw powinien być pewnym swoich wyborów i podejmować racjonalne decyzję nawet pod presją.
Konsekwentność i dociekliwość – w pracy detektywa dokładne zbadanie każdego napotkanego tropu jest bardzo ważne. Bez tego rozwiązanie spraw jest niemożliwe.

Masz problemy?

Jesteśmy młodym zespołem detektywów o bardzo dużym doświadczeniu. Specjalizujemy się w sprawach rodzinnych oraz gospodarczych.

Obsługujemy klientów indywidualnych oraz firmy. Nasze usługi detektywistyczne świadczymy głównie w Radomiu i okolicach oraz na terenie całej Polski.