Z usług detektywistycznych często korzystają osoby prywatne jak i firmy. Z badań wynika, że Polacy najczęściej zwracają się do detektywa w sprawach związanych z udowodnieniem zdrady, bądź sprawdzeniem wierności. Jest to, aż 60% wszystkich spraw kierowanych do prywatnych detektywów. Kolejne pod względem częstości wybieranych usług jest ustalenie miejsca pobytu, sprawdzenie przeszłości, sprawy związane z prawną opieką nad dzieckiem i wywiad gospodarczy.

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE DLA OSÓB PRYWATNYCH I FIRM

Klienci decydują się na taką usługę biura detektywistycznego, kiedy tracą zaufanie do swojego życiowego partnera lub kiedy maja podejrzenia i potrzebują dowodów. W takich przypadkach agencja detektywistyczna zbiera informację o nietypowych zachowaniach oraz spotkaniach i weryfikuje wszystkie dane. W takich sytuacjach zbieramy informację w bardzo dyskretny sposób. Także pozostajemy w ciągłym kontakcie z klientem i przedstawiamy dokładny pisemny raport, w którym znajdują się min. zdjęcia filmy, nagrania. Takie dowody mogą posłużyć w sprawach o podział majątku, ustalenie obowiązku alimentacyjnego lub rozstrzyganiu kwestii władzy rodzicielskiej.

Ze sprawami związanymi z ustaleniami majątkowymi zwracają się do nas zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Raporty zrobione przez naszą agencję detektywistyczną mogą zostać wykorzystane w sprawach o podział majątku, alimenty, ale także w postępowaniach komorniczych lub administracyjnych. Agencja detektywistyczna Secret Key przyśpieszy proces odzyskania należności umożliwiając polubowne rozwiązanie sprawy. W sytuacjach, kiedy jest to niemożliwe, dostarczony przez nas raport z pewnością przyśpieszy sprawy sądowe i komornicze.

Wykrywanie podsłuchów to usługa, w której mamy duże doświadczenie. Kierujemy ją min. do osób, które mają podejrzenia, że z firmy wyciekły jakieś istotne informację. Wykrywanie, usuwanie podsłuchów przeprowadzamy nieinwazyjnie, skutecznie i zgodnie z prawem.

Niestety, ale każdy z przedsiębiorców może napotkać w swojej karierze nieuczciwego pracownika. Usługi detektywistyczne w tym zakresie mogą pomóc w przypadku skontrolowania pracownika na zwolnieniu lekarskim, weryfikacji przestrzegania zakazu konkurencji, sprawdzenia pracownika pod względem kradzieży lub przywłaszczeń.

Obserwacja każdej z osób wymaga innej specyfiki działania, indywidualnego podejście. Celem takich obserwacji zwykle jest ustalenie czyjegoś miejsca pobytu. Może to być również wykrycie ewentualnej zdrady lub zdobycie informacji np. na temat towarzystwa w jakim przebywa obserwowana osoba. Agencja detektywistyczna Secret Key przygotowuje strategię obserwacji, zdobywa wszystkie te informację w dyskretny sposób i przedstawia klientowi w postaci obszernego raportu.

Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego jest niezbędne dla osób, które chcą uniknąć strat i osiągnąć przewagę nad konkurencja. Pomagamy, także sprawdzić kontrahentów lub podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

  • Weryfikacja nieuczciwej konkurencji

Bez solidnych dowodów ciężko jest udowodnić nieuczciwe działanie konkurencji. Jeżeli fałszywe działania innych firm mogły narazić Twoje przedsiębiorstwo na straty to warto skontaktować się z agencją detektywistyczną. Profesjonalna pomoc w zgromadzeniu dowodów pomoże w uzyskaniu rekompensaty.

Masz problemy?

Jesteśmy młodym zespołem detektywów o bardzo dużym doświadczeniu. Specjalizujemy się w sprawach rodzinnych oraz gospodarczych.

Obsługujemy klientów indywidualnych oraz firmy. Nasze usługi detektywistyczne świadczymy głównie w Radomiu i okolicach oraz na terenie całej Polski.